Kullanım Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve İstanbul Ticaret Sicili'ne 225800 - 5 numarası ile kayıtlı , 0925090709800001 MERS İS numarası ile Vi şnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:79/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet g österen Virg ül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. (bundan b ö yle “ Boodio ”) size (bundan b ö yle “Üye” veya Siz”) web servisi aracılığıyla cep telefonunuzda veya bu web servisleri ile uyumlu her türlü dijital cihazınız ile e-kitap, sesli kitap veya diğer edebi içeriğe (bundan b öyle "İçerik") eri şmenizi sağlayan kişiselleştirilmiş özelliklere sahip bir abonelik hizmeti (bundan b ö yle Hizmet”) sunmaktadır. Ü cretsiz Deneme sürümünü kullanarak ve/veya Boodio ile bir üyelik planı yaparak, Boodio uygulamasını indirerek veya Boodio altyapısı kullanan üçüncü şahıs uygulamaları üzerinden veya başka şekilde Boodio uygulamasında yer alan İçerik'e erişerek Boodio ile bir s ö zleşme yapmış sayılırsınız ve bu Kullanı m Ko şullarını ve bu koşullara uymayı kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca bu suretle kişisel verilerinizin Boodio Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma ve İşleme Politikası'na uygun olarak korunacağını ve işleneceğini onaylamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bu Kullanım Ko şulları, Hizmet'in hangi çerçevede tarafınıza sunulduğunu düzenler. Hizmet’e erişmek ve Hizmet'i kullanmak için bu şartları kabul etmeniz gerekmektedir. Kabul etmediğiniz takdirde ise uygulamada bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır.

Mesafeli Sö zleşmeler Y önetmeliği ne uygun olarak Hizmet'in temel nitelikleri, üyelik bedeli, ö deme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunuzu ve Size ö n bilgilendirmenin yapılmış olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

Bu Kullanım Ko şulları, Boodio Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma ve İşleme Politikası ve her türlü ek ve/veya tamamlayıcı şart ve koşullar bundan b ö yle birlikte "Şartlar" olarak anılacaktır.

Şartlar'ın yürürlükte bulunan güncel versiyonlarına Boodio'nun internet sitesinden her zaman ulaşabilirsiniz.

1. S ö zleşme Yapma Ehliyeti ve Yaş Sınırlaması

1.1. Bir Boodio hesabı oluşturmak ve Şartları kabul etmek için,

-    En az on sekiz (18) yaşında olmanız ve/veya s ö zleşme yapma ehliyetine sahip olmanız;

-    Hizmet'in sunulduğu ülkede ikamet ediyor olmanız gerekmektedir.

1.2. Hesap oluştururken Boodio’ya vermiş olduğunuz bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul ederek aktif bir ödeme yöntemi kullanmanız gerekmektedir.

2. Uygulama ile Sunulan Hizmet

2.1. Boodio, uygulamayı indiren kullanıcılarına, tablet, cep telefonunu veya web servisleri ile uyumlu her türlü dijital cihazınız ile sesli kitapları, e-kitapları veya diğer her türlü içeriğe ulaşabileceği üyelik hizmeti sunar. Hizmet üzerinden erişim sağlanan her türlü içerik, sadece kişisel kullanımınıza ve ticari olmayan kullanımlara y ö neliktir. Boodio üyeliğiniz boyunca tarafınıza, Boodio hizmetine erişmenize ve içerikleri g ö rüntülemenize müsaade eden sınırlı, mü nhas ır olmayan, devredilemez bir hak sağlamaktayız. Yukarıda belirtilenler haricinde, size hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat devredilmeyecektir. Hizmeti kamuya açık işlemlerde kullanmamayı kabul etmiş sayılırsınız.

2.2. Hizmet'i kullanabilmeniz için, Boodio'nun teknik gerekliliklerine uyumlu internet erişimi olan bir cihaz veya bir Boodio iş ortağına ait Boodio altyapısı kullanılan platformlardan birini kullanmanız ve aktif bir ödeme yöntemi kullanmanız gerekmektedir. Boodio, Hizmet'i kullanabilmeniz için gerekli olan teknik gerekliliklerde zaman zaman değişiklikler yapma, iş ortaklarını ve ödeme yö ntemlerini değiştirme, bunlarda ekleme ve çıkarma yapma haklarını saklı tutar. S ö z konusu değişiklikler tarafınıza yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Ancak, Boodio, ö n bildirimde bulunmaksızın, iş ortaklarında ve ö deme y ö ntemlerinde ekleme veya çıkarma yapma hakkını her zaman için saklı tutar.

3. Ü yelik

3.1. Boodio, Hizmet'i kullanıcı gereksinimlerini esas alarak farklı üyelik planları aracılığıyla sunma hakkını saklı tutar. Ancak bu durum birden fazla üyelik planının sunulacağı konusunda da herhangi bir garanti teşkil etmez. Hizmetin kullanılmaya başlanmasından sonra üyelik planlarında yapılacak değişiklikler veya yeni eklenecek üyelik planları tarafınıza elektronik ortamda bildirilecek olup varsa o üyelik planına ilişkin şartları sağlamanız halinde kullanımınıza en uygun planı seçerek Hizmet’i kullanma yetkiniz bulunmaktadır. Üyelik planlarında yapılacak değişiklikler sizin zararınıza olduğunu düşündüğünüz takdirde işbu Kullanım Koşulları’nın 9. Maddesi’nde açıklanan çerçevede üyeliğinizi sonlandırma imkanınız bulunmaktadır.

3.2. Boodio, kendi takdirine bağlı olarak, yeni planlar eklemek, mevcut planları kaldırmak veya zaman zaman bu üyelik planlarının ö zelliklerini veya işlevlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

3.3. Mevcut üyelik planına ilişkin bilgilere hesabınıza girerek Boodio uygulaması menüsünde “Ayarlar” seçeceğinden Ödeme Yöntemleri bölümü aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

3.4. Hizmetin kullanılmaya başlanmasından sonra üyelik planlarında yapılacak değişiklikler veya yeni eklenecek üyelik planları tarafınıza elektronik ortamda bildirilecek olup; varsa o üyelik planına ilişkin şartları sağlamanız halinde kullanımınıza en uygun planı seçerek Hizmet’i seçmiş olduğunuz yeni plan ile kullanabilirsiniz. Bu tercihi Boodio uygulaması menüsünde “Ayarlar” seçeceğinden “Ödeme Yöntemleri” bölümünde hesap bilgilerinizi ve üyelik planınızı kolayca g özden geçirebilir, yönetebilir veya değiştirebilirsiniz.

 

4. Ü cretsiz Denemeler

4 .1. Boodio üyeliğinizi ücretsiz deneme ile başlatabilirsiniz. Ü yeliğinizin ücretsiz deneme süresi kaydolurken belirtilecek olup ücretsiz deneme süresi yeni üyelerin hizmeti denemesi amacıyla tasarlanmıştır.

4.2. Ü cretsiz Deneme için şartlar, Boodio takdirine bağlı olarak belirlenir ve ücretsiz deneme hakkı veya süresi kötüye kullanımı önleme amacıyla kısıtlanabilir. Ücretsiz denemeler yönünden kötüye kullanımın tespiti halinde Boodio ücretsiz denemenizi iptal etme ve hesabınızı dondurma hakkını saklı tutar. için kaydolduğunuzda,

4.3. Ü yeliğinizi ücretsiz deneme süresinin bitiminden ö nce iptal etmemeniz hâlinde, ücretsiz deneme süresinin bitiminde, bir sonraki faturalama d önemine ait üyelik ücreti, seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil edilir.

5. Ü cretler ve Faturalandırma

5.1. Boodio, üçüncü taraf ö deme servisleri hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapmaktadır ve  üyeliğinize ilişkin tarafınızdan yapılacak ödemeler bu hizmetler üzerinden tahsil edilecektir.

5.2. Hizmet’e ilişkin üyelik ücreti, üyelik feshedilene kadar aylık olarak peşin ö denir. Aylık ödemelere ilişkin ödeme döngüsünün başlangıç zamanı üyeliğinizi aktifleştirdiğiniz tarihten veya üyeliğiniz Ücretsiz Deneme ile başlamış ise, Ü cretsiz Deneme'nin sona erme tarihi olacaktır. Bu tarihten itibaren başlamak üzere, üyelik feshedilene kadar her 30 (otuz) g ünde bir üyeliğe ilişkin ücret tahsil edilir.

5.3. Abonelik ücretleri Boodio tarafından zaman zaman değiştirilebilir ve her türlü fiyat değişikliği üye olurken bildirmiş olduğunuz e-posta adresi aracılığıyla size iletilir. Bununla beraber, internet veya telekomünikasyon servis sağlayıcınızın, kendi aranızdaki s ö zleşmeye g ö re tahakkuk ettireceği veri iletişim maliyeti, ücretlere dahil değildir.

5.4. Ödemede gecikmeniz veya temerrüde düşmeniz durumunda, Boodio, Hizmet'e erişiminizi dondurabilir veya engelleyebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse, kullanıcı adı ve şifrenizle Boodio uygulamasına giriş yapın ve uygulama menüsünde yer alan “Ayarlar” seçeceğinden “Ödeme Yöntemleri" bölümünde hesabınızı tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

6. Fikri Mülkiyetin Korunması

6.1. Boodio uygulaması ile sunulan Hizmet’te yer alan tüm içerik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altındadır. Bu içeriklere ilişkin fikri haklar Boodio’ya, Boodio’ya lisans veren ve Boodio’nun lisans verdiği üçüncü kişilere de ait olabilir. Söz konusu içeriklerin yanında ayrıca uygulamada bulunan tüm markalar, ticaret unvanları ve ayırt edici işaretler de yine Boodio’ya, Boodio’ya lisans veren ve Boodio’nun lisans verdi ği kişiler ile bağlı kuruluşları üzerine tescillidir.

6.2 Boodio tarafından açıkça yazılı olarak rıza g ö sterilmedikçe, Hizmet'in hiçbir unsuru veya içeriği, Şartlar dahilinde sunulan Hizmet dışında farklı bir amaçla kullanılamaz. Hizmet ve onu meydana getiren tüm unsurların fikri hakları tamamen ve sınırsız şekilde Boodio’ya aittir. Hizmet dahilinde kullanıcılara sunulan içerik ve unsurlar hiçbir hak devredilmez veya herhangi bir sıfat bahşedilmez.

7. İçerik ve Yazılım

7.1. Boodio uygulamasında bulunan içerik, Hizmet'e eriştiğinizde bulunduğunuz konuma bağlı olarak da değişebilmektedir. Boodio, Hizmet'in veya Hizmet aracılığıyla erişilebilen içeriğin, ikamet ettiğiniz ü lke d ışında başka bir ülkede de bulunduğuna ilişkin bir taahhütte bulunmaz.

7.2. Tarafımıza ait veya tarafımıza lisanslı olan Hizmet yazılımı, içerik, g örsel ö geler ve diğer malzemeden kullanım sırasında yararlanılmasını mümkün kılacak şeklinde yapılandırılmıştır. Size bu kapsamda sınırlı, geri alınabilir, mü nhas ır olmayan ve devredilemez, sadece kendi kişisel kullanımınız için ve ticari amaçla kullanmama şartı ile, Hizmet yazılımı, içerik, g örsel ö geler ve diğer malzemelere erişim ve kullanım hakkı tanımaktayız.

7.3. Siz ve/veya Hesabınıza erişmesine izin verdiğiniz kişiler, Boodio’nun sunduğu Hizmet’i, geçerli tüm yasa ve mevzuata uygun şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siz ve/veya Hesabınıza erişmesine izin verdiğiniz kişiler, Boodio nun yazılı izni olmaksızın, Hesabınız üzerinden ulaşılan her tür içeriği, unsuru, materyali hiçbir şekilde kullanmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini/işlenmiş bir malzeme yaratmayacağını, yayınlamayacağını, sergilemeyeceğini ve bunları üçüncü gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere (üçüncü kişi web sitelerinde kullanmak, yayınlamak, dağıtımını yapmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) göstermeyeceğini, iletmeyeceğini, satmayacağını, yayınlamayacağını , da ğıtmayacağını, kiralamayacağını, lisanslamayacağını ve ticari amaçla olsun ya da olmasın hiçbir şekilde yararlanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

7.4. Siz ve/veya Hesabınıza erişmesine izin verdiğiniz kişiler, Boodio’nun sunduğu Hizmet için kullanılan tüm iç erik ve hak korumalarını devre dışı bırakmamayı, kaldırmamayı, değiştirmemeyi, bozmamayı, geriletmemeyi ve çevresinden dolanmamayı; Boodio’nun sunduğu Hizmet’e herhangi bir yolla erişmeyeceğini, sistemlerine ve ağlarına ve güvenlik sistemlerine /bileşenlerine erişmeyeceğini, müdahale etmeyeceğini, parçalarına ayırmayacağını, devre dışı bırakmayacağını, geriletmeyeceğini açıklıkları araştırmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını ve bunu okunacak formatta da ğıtmayacağını, paylaşmayacağını, içeriğe herhangi bir kod veya ürün yerleştirmeyeceğini, herhangi bir veri madenciliği, veri toplama ya da çıkarma y ö ntemi kullanmayacağını; Boodio’nun sunduğu Hizmet için telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkına dair uyarıları kaldırmayacağını, değiştirmeyeceğini, değişiklik yapmayacağını; Boodio’nun sunduğu Hizmet'e hukuka aykırı şekilde Sizinle aramızda içerik, hizmet ve markalarımıza dair bir işbirliği varmış gibi bir görüntü/kurgu yaratacak şekilde erişmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

7.5. İşbu sözleşmenin 7.maddesinde yer alan hükümler Boodio hesaplarına erişimi olan herkes için geçerlidir. Kullanı m Ko şullarını ihlal etmeniz veya hizmeti yasadışı bir şekilde ya da dolandırıcılık amaçlı kullanmanız halinde, hizmetimizi kullanmanızı sonlandırabilir veya kısıtlayabiliriz.

8. Üçüncü Taraflara Ait İçerik ve Üçüncü Taraflarca Sunulan İç erik

8.1. Hizmet’in sunulduğu alan içinde ya dışında veya Boodio tarafından oluşturulmuş diğer platformlarda üçüncü taraf uygulaması, üçüncü taraf içeriği, kullanıcı içeriği gibi her tür üçüncü taraf içeriklerinde, Hizmet üzerinden ya da aracılığı ile ya da bağlantı kurulan üçüncü taraflarca meydana getirilmiş hyperlinkler ve/veya diğer her tür unsurların olması, böylece görülen üçüncü kişilere ait her tür ifade/düşünce/görüşlerin Boodio ve iştirakleri tarafından kabul edildiği veya benimsendiği yada önerildiği anlamında gelmez. Boodio, sö z konusu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan içeriğ in do ğruluğunu, uygunluğunu veya kalitesini inceleyerek teyit edemeyeceğinden, bunları önermez ve herhangi bir şekilde bunlarla ilgili sorumluluk almaz. Boodio, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarda ya da Hizmet üzerinden ya da aracılığıyla veya bağlantı kurulan herhangi bir web sitesinde üçüncü tarafça reklamı yapılan, tanıtılan veya sunulan veya herhangi bir ilanda ya da reklamda gösterilen başka herhangi bir ürün ya da hizmete dair hiçbir beyanda bulunmaz, desteklemez, garanti etmez, sorumluluk kabul etmez. Boodio, üçüncü taraf sağlayıcılar ile üye arasındaki işlem için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Boodio, anılan durumlar nedeniyle meydana gelen maddi, manevi, doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

8.2. Hizmet, üçüncü taraf uygulamalarıyla, web siteleriyle entegre edilebilir, üçüncü taraf içeriğini barındırabilir. Üçüncü taraf ve uygulamalarının kendi kullanım koşulları ve şartları ile gizlilik politikaları olabilir, bu şartlara göre yönetilebilir. Üye, Boodio’nun hiçbir üçüncü taraf ve uygulamalarını ve hiçbir işlemi desteklemediğini ve bu içerik ve özelliklerden sorumlu olmadığını, üçüncü taraf ve uygulamlarını hiçbir şekilde desteklemediğini, garanti etmediğini, sorumluluk almadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Süre ve Fesih

9.1. Sözleşme ve/veya Boodio üyeliğiniz, Boodio’da hesap oluşturduktan ve aylık üye olduktan veya Ü cretsiz Deneme teklifini kabul ettiğiniz andan itibaren, Siz veya Boodio tarafından sonlandırılana kadar her ay devam edecektir. Boodio’ya Üye olduktan itibaren ve üyeliğiniz sonlandırılıncaya dek, bize, Şartlar'a uygun olarak ve Boodio'da hesap açtığınız sı rada kayıtlı olan veya başka bir şekilde sonradan verdiğiniz talimata uygun olarak seçmiş olduğunuz ö deme y ö nteminden üyelik ücretini tahsil etme yetkisi verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

9.2. Boodio üyeliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Boodio üyeliğinizi sonlandırmak için, lütfen Boodio uygulaması menüsünde "Ayarlar" k ısmından Ödeme Yöntemi”ne tıklayarak açılan y ö nlendirmeleri takip edin.

9.3. Boodio üyeliğinizi yukarıda bahsi geçen 30(otuz) günlük ödeme döngüsü içerisine feshetmeniz/sonlandırmanız halinde söz konusu bu fesih/sonlandırma işlemi ödeme döngüsünün sonundan itibaren hüküm doğuracaktır.

9.4. Boodio'nun, Sizin veya Hizmet'e erişmesine izin verdiğiniz kişilerin Hizmeti ve/veya içeriği izinsiz kullanması veya bu durumdan şüphelenilmesi, ve Şartlar’a ile yürürlükteki mevzuatlara aykırı hareket edilmesi veya bu durumundan şüphelenilmesi durumları söz konusu olduğunda Boodio, Hizmet'i kullanımınızı sona erdirme veya erişimizini askıya alma veya erişimizini sınırlama hakkına sahiptir.

9.5. Üyeliğinizin sizin tarafınızdan iptal edilmesi veya Boodio tarafından iptal edilmesi ya da Boodio 9.4. madde de düzenlendiği üzere erişimiziniz askıya alınması veya sınırlandırılması halinde Boodio’nun size karşı hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacağını ve Boodio’dan ödemiş olduğunuz hiçbir bedeli geri talep etmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

10. Boodio'nun Hak ve Yükümlülükleri

10.1. Boodio, e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan Hizmet üzerinden veya üçüncü taraf sosyal medya platformları üzerinden Size ulaşarak, Hizmete ilişkin işlev, ödeme, içerik hakkında ve ayrıca yenilikler, etkinlikler, promosyonlar veya benzeri faaliyetler hakkında bilgilendirme yapabilir.

10.2. Boodio, üyenin hizmete erişimde kullandığı internetin kesintisi, hız düşüklüğü ve diğer aksaklıklardan dolayı hizmetten gereği gibi veya hiç faydanılamaması durumlarından sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Boodio, hizmetin zorunlu nedenlerden dolayı yerine getirilmemesinden veya gerektiği gibi yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır. İşbu Şartlar çerçevesinde zorunlu nedenler grev, idari kararlar, yargı kararları, telekomünikasyon hizmetleri veya üçüncü kişi geçit noktası sistemlerindeki arızalar veya internet arızaları, afet, olağanüstü hal, ticari ihtilaf ve bunlarla sınırlı olmamak üzere di ğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı Hizmet'i işbu Şartlar kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.

10.3. Boodio, Hizmet'in her zaman kesintisiz ve hatasız sürdürülebileceği garantisi vermez. Hizmet'i etkileyen aksaklık veya kesintiler meydana geldiğ inde, Boodio ya bunları düzeltme olanağı verilir ve bunlar s ö zleşmenin, yani Şartlar'ın ihlali sayılmaz. Boodio, hizmetin veya ekipmanın onarılması, genişletilmesi, değiştirilmesi veya bakımı için üyeye önceden bildirimde bulunmaksızı n ge çici olarak hizmeti kısıtlama, durdurma hakkına sahiptir.

10.4. Boodio, hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir. Boodio, bu Şartlar çerçevesindeki yükümlülüklerini, atayacağı üçüncü kişiler aracılığı ile de yerine getirebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesini etkileyebilecek bu tür değişiklikler durumunda Boodio, Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma ve İşleme Politikası’na g öre hareket edilir.

10.5. Boodio, Hizmetin işlevlerini veya özelliklerini ya da yeni işlev özellikler eklemek, Hizmetin işlerliği veya güvenliği için makul teknik ayarlamalar yapmak gibi nedenlerle ya da yasal nedenlerle ve bu nedenlerle bağlı kalmadan bu Şartlarda değişiklik yapabilir. Boodio, kendi takdirine bağlı olarak, Şartlar'da dilediği zaman değişiklik yapabilir. Önemli değişiklik yapılması durumunda Hizmet üzerinden bildirimde bulunarak ya da onayınız alınarak veya mail ya da SMS ile size bildirilecektir. Bazı değişikliklere ilişkin üye önceden bilgilendirilecek ve Hizmetin üye tarafından kullanılmaya devam edilmesi (açık rıza alınması gereken haller hariç), üyenin değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelecektir. Şartlar'da yapılan güncellemeler ve değişiklikler nedeniyle üyeliğin iptal edilmesi istendiğinde, madde 9'da öng ö rülen talimatlara uyarak üyeliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

11. Ü yenin Hak ve Yükümlülükleri

11.1. Aksi belirtilmedikçe, Ü ye, sadece kişisel kullanımı için sesli kitapları dinleyip, e-kitapları okuyabilir ve Hizmet'e dahil olan İçerik'ten faydalanabilir. Hizmet'in kullanıcıları, sesli kitapları kamusal alanlarda çalı p ba şkalarına dinletemez. Hesap bilgileriniz (giriş bilgileri dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) kişiseldir ve başkaları ile paylaşılamaz.

11.2. Boodio, üyenin işbu Şartların herhangi birine aykırı davranması durumunda gerekli müdahalelerde bulunabilir, hizmeti askıya alabilir, erişimi sınırlandırabilir veya erişimi kaldırabilir. Üyenin Şartlara aykırı davranması durumunda Boodio’nun uğrayacağı maddi, manevi, menfi, müspet, doğrudan, dolaylı zararları ilk talep anında derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Şartların ihlal edilmesi durumunda hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Şartlarda yer alan hükümlere aykırı davranarak Boodio ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda tüm zararlar dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, Boodio’nun üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedelleri ilk talep anında derhal nakden ve defaten Boodio’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Ü ye, hesap oluştururken verdiği bilgilerin kendisine ait olduğunu beyan eder. Üye, Boodio tarafından Hizmetin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep ettiğinde veya işbu Şartların değiştirilmesi durumunda söz konusu bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin vermiş olduğu bilgilerin değişmesi durumunda üye bu değişikliği derhal Boodio’ya bildirmekle sorumlu olup, bildirmemesi durumunda oluşacak zararlardan üyenin kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Boodio nun bildirmiş olduğunuz mail adresine g ö ndereceği elektronik postaları, g ö nderimi takip eden 3 (üç) gün içerisinde almış olduğunuz kabul edilir.

11.4. Üye, üyelik hesap şifresi ve diğer üyelik hesap bilgilerinin kontrolünden sorumludur.  Üye, üyelik hesap bilgilerini kimse ile paylaşmaması gerektiğini bilmektedir. Üye, hizmet içeriğinde reşit olmayanlar için sakıncalı/uygunsuz nitelikte içeriklerin mevcut olması ihtimali nedeniyle reşit olmayanların kendi gözetimi dışında Hizmet'e giriş ine m üsaade etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5. Ü ye, sunulan Hizmeti kullanarak Hizmet içinde veya dışında, Boodio’ya ve/veya diğer üyelere ve/veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı hakaret, iftira, nefret söylemi, tehdit, taciz, pornografik ve bunlarla sınırlı olmamak üzere unsurlar içeren, suça, ırklara saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, içerik ve sair öğeyi paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak tüm cezai ve hukuki sorumluluk üyeye aittir.

11.6. Üye, Hizmeti sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaç la ba ğlantılı olarak kullanmamakla sorumludur. Üyeler, Hizmet içeriğinde yer alan fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, ö zel hayatı ya da kişiye ö zel hak ve bilgileri ihlal etmek veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar vermekten sorumludurlar.

11.7. Üye, Boodio nun yazılı ve açık izni olmadıkça, Şartlar altında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez. Üye, kendisi ve hesabına erişime izin verdiği diğer kişilerin Şartlar'a uygun olarak olduğunu beyan ve taahhüt eder.

11.8. Hizmette yanlışlık veya aksaklıklar bulmanız halinde, hesabınızda kayıtlı e-mail adresinizden www.boodio.app internet sitesindeki iletişim formunu kullanarak tarafımızı bilgilendirmenizi ya da şikâyetinizi iletmenizi önemle bildiririz.

12. Muhtelif Hükümler

12.1. Hizmet, ticari amaçlar doğrultusunda kullanılmamak üzere sadece kişisel eğlence ve bilgi temini ile benzer diğer amaçlar için Size sunulmaktadır.

12.2. Boodio ve Üye arasında bir ihtilaf çıkması halinde, taraflar, ö ncelikle uzlaşma yoluyla ihtilafı gidermek için ç aba gö stereceklerdir. İşbu Şartların yorumlanmasında, uygulanmasında ve Boodio ile Ü ye arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12.3. Hizmet hakkında daha fazla bilgi almak için veya üyeliğiniz ya da Hizmet'in ö zelliklerine ilişkin desteğe ihtiyacınız olması halinde, lütfen Bizimle [email protected] e-mail adresinden temasa geçiniz.

 

Son güncellenme tarihi: 15 Haziran 2020

Virg ül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş.